thiet ke logo

thiet ke logo

thiet ke logo

thiet ke logo

thiet ke logo

thiet ke logo

Đối với Vietstyle, thấu hiểu công việc kinh doanh của bạn là yếu tố quan trọng của quá trình xây dựng thương hiệu. Làm sao để kết hợp các thuộc tính hữu hình và vô hình tạo nên một  sản phẩm chuyên biệt hóa cho thương hiệu khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi.

Thiết kế logo

Thiết kế logo
Logo là hình tượng đặc trưng, là hình ảnh của thương hiệu.

Lá cờ chính là biểu tượng của mỗi quốc gia còn Logo được coi là "Lá cờ" đại diện cho chính Doanh nghiệp đó. Dù là một Doanh nghiệp lớn hay nhỏ, đều cần có một Logo cho riêng mình. Nó ko những là ấn tượng đấu tiên đến với khách hàng, mà còn là hình ảnh của thương hiệu trong việc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng qua các phương tiện thông tin đại chúng....Chi tiết

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu
Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm tất cả những yếu tố để nhận biết được một thương hiệu. Nó bao gồm từ những ứng dụng cơ bản nhất trong kinh doanh như tấm Danh thiếp cho đến một website hay một chiến lược truyền thông, quảng cáo rầm rộ…
Tất cả những yếu tố đó được thiết kế một cách đồng bộ và nhất quán, đồng thời nó cũng mang một phong cách riêng của mỗi Thương hiệu....Chi tiết

Các bước chính trong quá trình xây dựng thương hiệu

Các bước chính trong quá trình xây dựng thương hiệu
1. Định giá cơ hội thị trường
2. Hình thành thương hiệu
3. Tiếp thị quan hệ khách hàng
4. Theo dõi khả năng thực hiện (hiệu suất) và giá trị thương hiệu của bạn
5. Khai thác sở hữu trí tuệ của bạn...Chi tiết
Thương hiệu rất quan trọng
  • Đúng
  • Sai