Domain

Domain

Tên miền

Tên miền là điểm khởi đầu cho website. Một tên miền tốt sẽ tăng thêm sức mạnh cho thương hiệu của bạn.
Hãy cùng chúng tôi bảo vệ thương hiệu trực tuyến của bạn ngay từ hôm nay.

Đăng ký tên miền để bảo vệ thương hiệu của bạn ngay hôm nay !
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN
Tên miền Quốc tế
.com/.net/.org/.edu / .info / .biz 250.000 đ/năm
.cc /.name 450.000 đ/năm
Các loại tên miền khác Tùy theo yêu cầu cụ thể
Tên miền Việt Nam
.com.vn / .net.vn /.org.vn /info.vn / edu.vn ...

- 350.000đ phí đăng ký năm đầu
- 380.000đ phí duy trì hàng năm

.vn

- 350.000đ phí đăng ký năm đầu
- 480.000 đ phí duy trì hàng năm

Đăng ký tên miền