Web Hosting

HOSTING MÁY CHỦ VIỆT NAM

Chúng tôi cung cấp sự lựa chọn đa dạng cho bạn. Tùy vào nhu cầu lưu trữ mà bạn có thể chọn cho mình một gói dịch vụ phù hợp trong các gói dưới đây.

Máy chủ đặt trong nước cho tốc độ truy cập nhanh, hỗ trợ kỹ thuật tốt.


Hosting lưu trữ web thông thường
Phí tháng: 50.000 VNĐ
Hợp đồng: 1 Năm
Dung lượng: 200 MB
Băng thông: 4 GB
Email: 5
Phí tháng: 75.000 VNĐ
Hợp đồng: 1 Năm
Dung lượng: 500 MB
Băng thông: 5 GB
Email: 20
Phí tháng: 125.000 VNĐ
Hợp đồng: 1 Năm
Dung lượng: 1000 MB
Băng thông: không giới hạn
Email: 5
Phí tháng: 150.000 VNĐ
Hợp đồng: 1 Năm
Dung lượng: 1,500 MB
Băng thông: không giới hạn
Email: 100

Hosting lưu trữ web chất lượng cao
Phí tháng: 250.000 vnđ
Hợp đồng: 1 Năm
Dung lượng: 250 MB
Băng thông: 10 GB
Email: 20
Phí tháng: 300.000 vnđ
Hợp đồng: 1 Năm
Dung lượng: 500 MB
Băng thông: 20 GB
Email: 20
Phí tháng: 450.000 vnđ
Hợp đồng: 1 Năm
Dung lượng: 1.500 MB
Băng thông: không giới hạn
Email: 80
Phí tháng: 550.000 vnđ
Hợp đồng: 1 Năm
Dung lượng: 2,500 MB
Băng thông: không giới hạn
Email: 100


HOSTING MÁY CHỦ QUỐC TẾ

Máy chủ đặt tại Mỹ với cơ sở hạ tầng Data Center đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Phí tháng: $2
Hợp đồng: 1 Năm
Dung lượng: 50 MB
Băng thông: 2 GB
Email: 5
Phí tháng: $3,5
Hợp đồng: 1 Năm
Dung lượng: 100 MB
Băng thông: 4 GB
Email: 10
Phí tháng: $4,5
Hợp đồng: 1 Năm
Dung lượng: 200 MB
Băng thông: 7 GB
Email: 20
Phí tháng: $8,5
Hợp đồng: 1 Năm
Dung lượng: 500 MB
Băng thông: 10 GB
Email: 30

Trong trường hợp bạn cần trợ giúp để lựa chọn, chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn cho bạn. Hãy gọi tới số máy 04-6269-1901 hoặc 04-2218-6483 để nhận sự trợ giúp.