Hosting

Hosting

Báo giá dịch vụ quản trị máy chủ

Dịch vụ quản trị máy chủ của VietStyle bao gồm các công việc:

    - Hỗ trợ kiểm tra phát hiện lỗi web server, database, email server do phía VietStyle cài đặt

    - Cập nhật các bản cập nhật, vá lỗi của phần mềm do phía VietStyle cài đặt và Hệ điều hành (nếu có và tương thích).

    - Hỗ trợ cài đặt bảo mật server ở cấp ứng dụng: set up antivirus, firewall software theo hệ điều hành.

    - Restart dịch vụ apache, mysql, email server thông qua ssh và control panel.

    - Cấu hình schedule backup dựa trên các công cụ hỗ trợ sẵn có của control panel hosting backup trên local HDD.

    - Hướng dẫn restore dữ liệu từ các bản sao lưu dữ liệu (nếu có) để khôi phục hoạt động của website.

    - Hướng dẫn khôi phục lại hoạt động của website trong trường hợp: server quá tải, lỗi phần cứng, dịch vụ bị treo, lỗi hệ thống.

    - Không xử lý sửa lỗi nếu do các tác động từ phía người sử dụng gây ra lỗi, trường hợp này VietStyle chỉ hỗ trợ hướng dẫn khách tìm lổi

    - Không hỗ trợ các phần mềm của khách hàng tự cài đặt và các mã nguồn do phía khách hàng triển khai

    - Hỗ trợ restore dữ liệu từ các bản sao lưu dữ liệu (nếu có) để khôi phục hoạt động của website.

    - Hỗ trợ khôi phục lại hoạt động của web server trong trường hợp: server quá tải, lỗi phần cứng, dịch vụ bị treo, lỗi hệ thống.

    - Hướng dẫn cài đặt các phần mềm và dịch vụ khác theo yêu cầu khách hàng. Chỉ cài đặt các phần mềm được hỗ trợ đầy đủ, có license và tương thích với hệ điều hành của server.

    - Cấu hình tối ưu Web server, Database server, OS nhằm giảm thiểu hao tốn tài nguyên server.

    - Hỗ trợ cấu hình bảo mật server ở cấp hệ thống.

    - Hỗ trợ khách hàng chống các đợt tấn công botnet vừa và nhỏ: cài firewall trên server, ngăn chặn kết nối tấn công (Chú ý: nếu mạng botnet lớn thì server vẫn có thể bị ảnh hưởng).

    - Tư vấn về mức độ bảo mật của mã nguồn khách hàng đang sử dụng.

    - Tư vấn khách hàng về bảo mật trong quá trình sử dụng server.

    - Đảm bảo sự tương thích về cấu hình ứng dụng giữa server cũ và server mới (nếu khách hàng chuyển dịch vụ từ nơi khác về)

    - Hỗ trợ kiểm tra các lỗi xảy ra ở cấp ứng dụng trong quá trình sử dụng.

    - Tư vấn khách hàng ứng dụng các giải pháp tốt nhất với dịch vụ khách hàng đang sử dụng.

    - Không xử lý sửa lỗi nếu do các tác động từ phía người sử dụng gây ra lỗi, trường hợp này VietStyle chỉ hỗ trợ hướng dẫn khách tìm lổi

    - Không hỗ trợ các phần mềm của khách hàng tự cài đặt và các mã nguồn do phía khách hàng triển khai.

    Phối hợp với khách hàng:

    - VietStyle sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng về các ứng dụng mình cài đặt thêm nếu có.

    - Lưu giữ các thông tin account root và thông tin quản trị liên quan.

    - Khách hàng cần thông báo cho phía VietStyle về các cập nhật từ phía khách hàng liên quan đến server nếu có.

Các vấn đề mà VietStyle sẽ không hỗ trợ:

 

    - Server bị quá tải do tài nguyên server không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các ứng dụng mà khách hàng đang cài đặt và sử dụng trên máy chủ.

    - Khách hàng tự can thiệp và cài đặt làm hư hệ thống mà không thông báo cho phía kỹ thuật VietStyle Ltd.

    - Can thiệp trực tiếp vào mã nguồn website của khách hàng để khắc phục lỗi (lỗi không do máy chủ gây ra).

    - Yêu cầu cài đặt các ứng dụng chưa được hỗ trợ đầy đủ hay vượt quá khả năng kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật VietStyle Ltd.

    - Yêu cầu nghiên cứu, tích hợp một giải pháp chưa được hỗ trợ đầy đủ hoặc vượt quá khả năng kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật VietStyle Ltd.

    - VietStyle Ltd sẽ không chịu trách nhiệm về dữ liệu bên trong server, khách hàng cần có chính sách backup dữ liệu cho riêng mình.

    - Khách hàng sử dụng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ của VietStyle Ltd.