Danh sách module chức năng

Bộ quản trị VS-CMS chúng tôi đã xây dựng sẵn những tính năng. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ tư vấn sử dụng những tính năng cần thiết, để website của bạn thực sự hiệu quả với chi phí tốt nhất.

1.  Quản lý sản phẩm     
-  Quản lý danh mục sản phẩm đa cấp, không hạn chế các cấp danh mục lồng nhau.
-  Thêm mới, sửa, xóa sản phẩm, danh mục sản phẩm.
-  Thay đổi trạng thái hiển thị trên trang chủ, hiển thị trong danh sách sản phẩm mới, sản phẩm nổi bật, sản phẩm khuyến mại …
-  Cập nhật ảnh cho sản phẩm, tạo album ảnh (hay slide show) cho mỗi sản phẩm.
-  Sắp xếp thứ tự cho danh mục sản phẩm, sản phẩm .
- Quản lý nhận xét về sản phẩm.
- Cập nhật thông tin đồng thời cho nhiều sản phẩm, nhiều danh mục.
- Quản lý danh sách Nhà sản xuất.
- Quản lý đơn vị tính của sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm.

2.  Quản lý module bán hàng
- Quản lý đơn hàng: Xem đơn hàng, cập nhật tình trạng xử lý đơn hàng, tìm kiếm, xóa đơn hàng.
- Quản lý khách hàng: Xem thông tin khách hàng đăng ký thành viên, gửi newsletter cho khách hàng.
- Quản lý các phương thức thanh toán: kích hoạt các phương thức thanh toán trong hệ thống: Trực tiếp, chuyển khoản, ATM, COD (Cash on Deliver) , Wester Union, paypal, google checkout, C2O, eGold…

3. Quản lý Dịch vụ        
- Cập nhật các dịch vụ của công ty, có thể phân thành nhiều danh mục dịch vụ ( đa cấp).
- Thêm, sửa, xóa các dịch vụ.
- Quản lý dịch vụ nổi bật, dịch vụ hiển thị trên trang chủ.

4.  Quản lý Tin tức
- Tạo danh mục đa cấp cho phần tin tức.
- Thêm mới/ Sửa / Xóa các bản tin.
- Lựa chọn hiển thị / ẩn, hiển thị là tin mới, tin nổi bật, tin trên trang chủ …
- Cho phép gửi nhận xét về bản tin.
- Cho phép đặt banner ở vị trí đầu/ giữa/ cuối mỗi bài viết, mỗi danh mục, danh mục con …
- Lựa chọn xuất bản tin RSS cho từng danh mục tin.

5.  Giới thiệu       
Phần này cho phép quản lý các bài viết giới thiệu về công ty (website ) như : Giới thiệu chung, Tầm nhìn – Sứ mệnh – triết lý kinh doanh, Lịch sử công ty, Ban lãnh đạo … Công cụ quán lý dưới dạng WinWord.

6.  Quản lý liên kết – Quảng cáo           
- Tạo/ chính sửa/ Xóa các liên kết bạn bè, đối tác, khách hàng …
- Tạo/ Chỉnh sửa/ Xóa Logo, Banner quảng cáo liên kết tới website khác.
- Cập nhật thứ tự, vị trí hiển thị, thông tin mô tả về các liên kết.

7.   Quản lý tài nguyên    
- Quản lý danh mục tài nguyên ( Các chủ đề ).
- Quản lý các file tài nguyên.
- Upload đồng thời nhiều file dữ liệu.

 8.   Quản lý thư viện ảnh
- Quản lý danh mục ( chủ đề) ảnh.
- Quản lý Album ảnh.
- Upload ảnh vào các Album.

9          Quản lý Liên hệ         
- Xem thông tin các liên hệ của khách hàng.
- Phân chia liên hệ thành nhiều chủ đề hoặc phòng ban xử lý khác nhau.
- Lưu toàn bộ các liên hệ trong cơ sở dữ liệu.

10   Quản lý email list      
- Quản lý danh sách email đăng ký nhận NewsLetters.
- Gửi email cho từng nhóm khách hàng.

11   Quản lý Khách hàng 
- Quản lý danh sách khách hàng.
- Gửi email cho khách hàng trong cơ sỡ dữ liệu.

12   Quản lý Đơn hàng           
- Xem các đơn hàng được đặt trong hệ thống.
- Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.

13     Quản lý phương thức thanh toán        
- Kích hoạt một phương thức thanh toán.
- Tạo một phương thức thanh toán mới.
- Gỡ bỏ 1 phương thức thanh toán.
- Cập nhật các điều khoản liên quan đến thanh toán.

 14 Quản lý phân quyền Hệ thống          
- Quản lý danh sách người sử dụng.
- Cập nhật thông tin tài khoản
- Phân quyền truy cập các module trong hệ thống.
- Phân quyền quản lý trên 1 ngôn ngữ.

 15  Quản lý Cấu hình hệ thống   
- Quản lý các thông tin cơ bản: Title, keywords, meta tag …
- Quản lý thông tin liên hệ cơ bản ( địa chỉ, điện thoại, email, fax …).
- Quản lý thông số giao diện website ( chiều cao, rộng, màu sắc menu, mầu nền …).
- Cập nhật Yahoo Messenger của nhân viên chăm sóc khách hàng.

 16  Nhật ký truy cập       
- Ghi lại theo dạng nhật ký các lần đăng nhập hệ thống của các quản trị viên.

17   Trợ giúp sử dụng       
- Cho phép xem hướng dẫn sử dụng dưới dạng web hay file dữ liệu: word, pdf …

 18   Tiện ích ( chứng khoán, thời tiết, ngoại tệ …)         
- Cho phép cài đặt các tiện ích như trên

19   Quản lý giao diện      
- Khi website có từ 2 giao diện trở lên, người quản trị sẽ dễ dàng thay đổi giao diện hệ thống tại đây.

20    Backup dữ liệu
- Hệ thống cho phép lưu dự phòng dữ liệu  dưới dạng file .sql . Sử dụng file này để khôi phục website khi xảy ra sự cố mất dữ liệu.