Hỏi đáp

Hỏi đáp


Web hosting là gì?

Làm thế nào để tải trang web của tôi lên host?

1 hosting có thể chạy nhiều tên miền không?

1. Web hosting là gì?

Web hosting là một lọai hình lưu trữ trên Internet cho phép các cá nhân, tổ chức truy cập được webiste của họ thông qua World Wide Web. Web hosting được cung cấp bởi các công ty gọi là Hosting Provider.

2. Làm thế nào để tải trang web của tôi lên host?

Có nhiều cách để tải website của bạn lên hosting, nhưng phổ biến nhất là dùng phương thức FTP.
Sau khi có 1 tài khoản FTP, bạn có thể sử dụng phần mềm miễn phí FileZilla hoặc CuteFTP... để tải các file dữ liệu lên host, lúc đó các file này sẽ "sống trực tuyến".

3. 1 hosting có thể chạy nhiều tên miền không?

Với mỗi tài khoản hosting, bạn chỉ có thể host duy nhất 1 website. Tuy nhiên, chúng tôi cho phép sử dụng nhiều tên miền cho website đó. Nghĩa là, khi gõ địa chỉ các tên miền này thì sẽ xuất hiện website giống nhau.